#Android

Hashtag

webprogramiranje.org

Rad sa SQLite bazom u Androidu uz pomoć Room bibiloteke

Uvod Room je bibloteka preporučena od strane Google-a kao jedna od komponenti tzv. “Android Architecture Components” pristupa. Room je wrapper oko SQLite baze i predstavlja sloj apstrakcije koji olakšava rad sa bazom podataka. Room bibilioteka preuzima na sebe većinu obaveza tako da sada lakše kreiramo tabele i upravljamo podacima. Room ima tzv. compile-time checks tj. …